Allmänna villkor

Villkoren som beskrivs här och på andra ställen på denna sajt gäller alltid, om inte relevanta svenska och andra lagar innehåller villkor som är i konflikt med dessa.

För privatkonsumenter gäller bl.a. Konsumentköplagen, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, E-handelslagen och Personuppgiftslagen. Mer information finner man hos Konsumentverket (http://www.konsumentverket.se/) och Datainspektionen (http://www.datainspektionen.se/).

ALLMÄNT

För att kunna handla via denna sajt måste du acceptera de allmänna villkor som beskrivs här under. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

PERSONUPPGIFTER

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Vår Integritetspolicy återfinns här.

COOKIES

En s.k. cookie är en textfil innehållande information som webbplatsen begär att få lagrad i besökarens dator. Webbläsaren sparar cookien under en viss tidsperiod, och använder den för att underlätta för dig som besökare. Har du till exempel gjort en inställning på webbsidan, kommer cookien ihåg din inställning och nästa gång du besöker webbsidan är din inställning sparad.

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies, som lagras under en bestämd tid i minnet på din dator, och temporära cookies, som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna hemsida använder vi oss både av temporära och permanenta cookies.

Accepterar du inte användningen av cookies, kan du enkelt ställa in din webbläsare till att inte spara dem. Du kommer dock inte att kunna handla eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera.

Under hjälpavsnittet på din webbläsare finns information om hur du raderar cookies och gör inställningar för att inte acceptera cookies.

PRISER

Fraktavgifter och priserna för produkter anges i svenska kronor och är inklusive moms.

För kunder i länder utanför EU ingår ingen moms för fraktavgifter eller produkter. Då vi inte kan visa olika priser för olika regioner är priset som du betalar för frakten och produkterna dock samma pris som visas på webbplatsen (dvs. ditt pris exklusive moms är detsamma som EU-kunders pris inklusive moms).

BETALNING

Kortbetalning (Visa och MasterCard) hanteras av Stripe. Kortnumret skickas genom krypterad förbindelse direkt till banken och sparas endast tills köpet är avslutat. Billingskog Nyberg It & Design AB/dripster.se kan aldrig se ert kortnummer.

BESTÄLLNING

Du får en orderbekräftelse via e-post när din beställning är gjord. Du får även en bekräftelse via e-post när varan har skickats.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

FELSKRIVNING M.M.

Billingskog Nyberg It & Design AB/dripster.se reserverar sig för eventuella skrivfel, ändrad produktbeskrivning eller information, slutförsäljning och felaktiga eller ändrade priser.

Vid felaktigt pris kontaktar vi kunden och inväntar godkännande av det korrekta priset. Om vi inte lyckas kontakta kunden inom rimlig tid eller det korrekta priset inte godkänns av kunden hävs köpet. Vid eventuella återbetalningar kommer vi att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

LEVERANS OCH TRANSPORT

Varan skickas normalt inom en till tre arbetsdagar. Leverans inom Sverige tar vanligen mellan en och två arbetsdagar men kan ta längre tid.

Billingskog Nyberg It & Design AB/Dripster.se kontaktar dig om det ser ut som att leveranstiden kan bli avsevärt längre eller om varan inte kan levereras alls, t.ex. för att den tar slut. Du har då rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna utan extra kostnader.

Vid leveranser inom Sverige skickas godset per brev hem till kund via PostNord (hämtas ut på postombud) – beroende på vikt, paketstorlek och postort. Leveranser utomlands sker via PostNord eller DHL.

ANSVAR FÖR TRANSPORT

Vid transport från Billingskog Nyberg It & Design AB/Dripster.se till dig är vi ansvariga om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från dig till Billingskog Nyberg It & Design AB/Dripster.se är du ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten, om inte annat särskilt anges i dessa villkor.

ANSVAR FÖR VARORNAS BESKAFFENHET

Billingskog Nyberg It & Design AB/Dripster.se svarar för varornas beskaffenhet i enlighet med Konsumentköplagen.

OUTLÖST BESTÄLLNING

Om du inte hämtar ut paketet har Billingskog Nyberg It & Design AB/Dripster.se rätt att debitera dig samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur.

ÅNGERRÄTT

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan att ange något skäl.

Enligt Lagen är livsmedel dock ett undantag och ångerrätt gäller därför inte kaffe, te eller andra livsmedel.

Som kund betalar du själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Du ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka till oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda köpet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna 14-dagarsperiod löpt ut.

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot varan i acceptabelt skick. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

REKLAMATION

Kontakta oss så snart som möjligt via [email protected] om du har mottagit en felaktig eller skadad vara så att vi kan åtgärda eventuella fel.

Om vi accepterar din reklamation ansvarar vi för tillhörande transportkostnader.

Du måste reklamera varan inom skälig tid efter det att du har upptäckt, eller borde ha upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett inom skälig tid.

Vänligen notera att för varor med datumsmärkning kan vi tyvärr inte godta reklamation som sker efter varans utgångsdatum.

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer vid eventuella reklamationer.

LÄNKAR

Billingskog Nyberg It & Design AB/Dripster.se kan länka till webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Vi är inte ansvariga för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbplatser.

URSÄKTLIGT AVTALSBROTT (S.K. FORCE MAJEURE)

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför en parts kontroll och som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Sådana omständigheter är exempelvis, men inte begränsat till: krigshandlingar, naturkatastrofer, ändrad myndighetsbestämmelse, strejk, fel i el-/tele-/dataförbindelser, trafikolyckor, väderlek och brand.

Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

Blir hindret permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera.

ÅLDERSGRÄNS

Vi ingår endast avtal med myndiga personer. Du måste ha fyllt 18 år för att beställa på denna sajt.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Billingskog Nyberg It & Design AB/Dripster.se har rätt att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan.

De villkor som anges på vår hemsida när du beställer från Billingskog Nyberg It & Design AB/Dripster.se gäller för den aktuella beställningen.

OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

På dessa villkor ska svensk rätt tillämpas.

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med oss.

En eventuell tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av svensk domstol.

KONTAKT OCH ÖVRIG INFORMATION

Billingskog Nyberg It & Design AB är registrerat med säte i Falun.

Adress: Gruvgatan 13, 791 62 Falun, SVERIGE
Org. Nr: 559076-3396
Momsregistreringsnummer: SE559076-339601

För kontakt hänvisar vi till vår e-postadress: [email protected]

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via dripster.se. Avtal ingås mellan dig och Billingskog Nyberg It & Design AB. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via dripster.se.